เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๔๑

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2561

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็นที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่นของเรา
อีกทั้งที่สำคัญคือ...
เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน

 


 

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 Total Execution Time: 0.016202600797017 Mins