๓๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2561

ก้าวแรกของชีวิต
ที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้น
ต้องเริ่มจากการสร้างทานบารมี

 


 

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.00097833474477132 Mins