๓๖ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2561

เศรษฐีทั้งหลาย
ที่เขามีทรัพย์มาก
ล้วนประกอบเหตุจาก
การสร้างทานบารมีทั้งสิ้น

 


 

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

Total Execution Time: 0.0012528816858927 Mins