๓๖ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2561

เศรษฐีทั้งหลาย
ที่เขามีทรัพย์มาก
ล้วนประกอบเหตุจาก
การสร้างทานบารมีทั้งสิ้น

 


 

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011841177940369 Mins