๓๘ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2561

เมื่อเราทำบุญ
สั่งสมมหาทานบารมี
ชีวิตจะมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
ให้ปลื้มอกปลื้มใจกันเอาไว้

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0012250502904256 Mins