๑๔๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2561

โลกเราวุ่นวายทุกวันนี้
เพราะปากคนที่พูดออกไป
โดยขาดความเข้าใจ
เรื่องโลกและชีวิต
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 Total Execution Time: 0.0019471009572347 Mins