๑๔๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2561

ทำทุกบุญอย่าให้ตกเลย
แม้แต่บุญเดียว
ทำทั้งตัวเองด้วย
แล้วก็ชวนคนอื่นทำด้วย
อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0068008343378703 Mins