๘๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

รักษาใจให้สดชื่นเสมอ
ในทุกสถานการณ์
ระวังรักษาใจ…
อย่าให้ใจชอกช้ำ
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

 Total Execution Time: 0.0011374513308207 Mins