๘๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

ทำความดี
ไม่ต้องเขิน
ไม่ต้องอาย

ทุกกิจวัตรกิจกรรม
คือการฝึกตัวของเรา
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0080522020657857 Mins