๘๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2561

บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
ของท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029162009557088 Mins