๗๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2561

ทุกสิ่งที่เราทำ
ทุกคำ ที่เราพูด
และทุกความคิดของเรา
ล้วนส่งผลปรับปรุงชีวิตของเรา
ให้ดีหรือเลวได้ทั้งสิ้น
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0019158522288005 Mins