๑๒๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2561

เมื่อเราได้รับคำแนะนำตักเตือน
สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง
คือ กล่าวคำ “ขอบคุณ”
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010664502779643 Mins