๑๒๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2561

กรณีที่ผู้แนะนำตักเตือน
อาจจะมองพลาดไปบ้าง
เราผู้ถูกเตือนก็ต้อง
ให้อภัยเขาทุกอย่าง
ไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ
ไม่คิดว่า เขาเพ่งโทษเรา
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

 Total Execution Time: 0.0060148159662882 Mins