๑๘๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2561

อย่าชะล่าใจ
อย่าประมาทในวัย ในชีวิต
ต้องให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ทั้งทำด้วยตัวเอง
และชวนคนอื่นทำด้วย
เราจะได้เป็นผู้มีบุญมาก
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.012416748205821 Mins