๗๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

ตัดสินใจทำบุญช้า
สมบัติก็จะเกิดขึ้นช้า
ในภพชาติต่อไป
ตัดสินใจทำบุญเร็ว
สมบัติก็จะเกิดขึ้นเร็ว
ในภพชาติต่อไป

บางคนเกิดมา...สมบัติมาคอยท่า
บางคนเกิดมา...ต้องไปหาสมบัติ
ที่เป็นอย่างนี้
เพราะทำบุญมาต่างกัน

 


 

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018568515777588 Mins