๗๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2561

บุญสำคัญมาก
มีบุญมาก...ก็เหนื่อยน้อย
มีบุญน้อย...ก็เหนื่อยมาก

 


 

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0011931657791138 Mins