๗๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

ทำบุญทันที
เกิดศรัทธาปุ๊บ ทำปั๊บ
เวลาสมบัติเกิดขึ้น
มันจะเกิดขึ้นทันที

 


 

๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.025340350468953 Mins