๑๕๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2561

สิ่งที่ควรระมัดระวัง…
ในการทำงานร่วมกัน คือ คำพูด
“พูดได้” อย่างเดียวไม่ได้
ต้อง “พูดเป็น” ด้วย
พูดให้ถ้อยคำมีวิตามินบำรุงใจ
ให้เจริญเติบโตงอกงาม
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011960824330648 Mins