๑๕๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2561

เราให้กำลังใจใคร
เราย่อมได้รับกำลังใจนั้นกลับคืนมา
กำลังใจจะบังเกิดขึ้นในตัวเรา
จะขยายเป็นพลังอนันต์
ไม่มีที่สิ้นสุด

เราจะเป็นผู้มีกำลังใจ
ที่สูงส่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีวันตกต่ำ
จะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดี
จากมหาชน จากมนุษย์
และเทวาทั้งหลาย
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010620355606079 Mins