๑๐๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2561

การผูกโกรธ ผูกพยาบาท
เป็นเหตุให้ใจเราเศร้าหมอง
ขุ่นมัว เป็นทุกข์
หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นก็ไม่เป็นสุข
เหมือนคนป่วยอย่างนั้น
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044501634438833 Mins