๑๐๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2561

การผูกโกรธ ผูกพยาบาท
เป็นเหตุให้ใจเราเศร้าหมอง
ขุ่นมัว เป็นทุกข์
หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นก็ไม่เป็นสุข
เหมือนคนป่วยอย่างนั้น
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 Total Execution Time: 0.0083547989527384 Mins