๒๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2561

ปีนี้นอกจากเป็นปีแห่งความมั่งคั่งแล้ว
ควรจะเป็นปีแห่งการสร้างบารมี
ที่ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาด้วย
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010146657625834 Mins