๒๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2561

โลกนี้เป็นทางผ่านสำหรับ
ผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา
อาศัยสร้างบารมี
แล้วสะสมบารมีให้เพิ่มพูนมากเข้า
เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 Total Execution Time: 0.024659117062887 Mins