๘๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2561

รูปร่างดี แข็งแรง อายุยืน
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ก็อาศัยบุญ

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.016940049330393 Mins