๘๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2561

เราเกิดมาชาติหนึ่ง
จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี
และขัดเกลาแก้ไข
นิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป
เราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะ
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015125314394633 Mins