๕๔ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2561

เราต้องสั่งสมบุญให้มากๆ
ถ้าหากเรามีบุญมาก
อุปสรรคก็จะน้อยลง
ความสมหวังในชีวิต
ก็มากขึ้นทับทวี

 


 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.035645683606466 Mins