โครงการบรรพชามหาชาติ 100 รูป ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561