เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๑

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2561

ปิดประตูอบายภูมิหลายๆ ชั้น
จนถึงขั้นมั่นใจและปลอดภัย
ต้องนั่งธรรมะให้เข้าถึง...
ดวงใสๆ องค์พระใสๆ

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖