เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๒

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2561

ธรรมกายเป็นเพื่อนแท้ของเรา
เป็นที่พึ่งที่แท้จริง
ทรัพย์สินเงินทอง คน สัตว์ สิ่งของ
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง
พึ่งพาอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้น
สุดท้ายก็ต้องพลัดพรากจากกันไป

 


 

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0053399165471395 Mins