มีเหตุ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2549

รำฟ้อนสุนทรด้วย                   รูปา

ร้องขับศัพท์เสน่หา                 ยิ่งแท้

มวยปล้ำล่ำสันสา              มารถจึ่งดีแฮ

รักกับชังนั้นแล้               เพื่อลิ้นเจรจา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011323531468709 Mins