๕๔ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2561

การปฏิบัติธรรมฝึกใจของเรา
มีวัตถุประสงค์ให้ใจหยุดนิ่ง
เพราะหยุดนิ่งเป็นตัวสำเร็จ
ให้ได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน

 


 

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 Total Execution Time: 0.010104282697042 Mins