ที่สุดแห่งชีวิต

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2549

 

 

ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว

ล้วนมีแตกเป็นที่สุด ฉันใด

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๔

 Total Execution Time: 0.016505833466848 Mins