ทำไมพระพุทธศาสนาถึงมีหลายนิกาย

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน ทำไมพระพุทธศาสนาถึงมีหลายนิกาย

ทำไมพระพุทธศาสนาถึงมีหลายนิกาย

 

คำถาม : ทำไมพระพุทธศาสนาถึงต้องมีหลายนิกาย

 

          พระอาจารย์ :  เป็นธรรมชาติคุณโยม พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ จริงๆมาจากการปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัติถ่ายทอดมาเป็นตัวหนังสือ คนที่อ่านจากตัวหนังสือก็จะตีความต่างๆกันไป เหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ต่อให้ใช้ภาษากฏหมายเขียนให้รัดกุมเท่าไหร่ก็ตาม แม้แต่ตุลาการัฐธรรมนูญเอง เวลาวินิจฉัยเป็นไงเอ่ย ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายแท้ๆก็ยังตีความต่างกัน คะแนนเสียงออกมาเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 7 ต่อ 3 บ้าง 8 ต่อ 2 บ้าง มันก็ต่างกันไปเป็นปกติ คำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าใช้เป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่เอาไว้เถียงกันนะ เอาไว้เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติ แล้วปฏิบัติจนเข้าถึงเมื่อไหร่จะเห็นตรงกันหมดทุกคนเลย พระอรหันต์น่ะไม่เคยเถียงกันเลย แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิบัติแต่อาศัยการอ่านแล้วตีความจากตัวหนังสือ อันนั้นจะมีโอกาสเห็นไม่ตรงกัน พอทอดเวลานานไปเป็น100เป็น1000ปี ความเห็นก็ต่างกันไปจึงเกิดเป็นนิกายต่างๆ แต่อย่าไปโจมตี อย่าไปด่าว่ากัน เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้นเจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023046882947286 Mins