ต้องทุกข์ก่อนหรือถึงอยากจะเข้าวัด

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน ต้องทุกข์ก่อนหรือถึงอยากจะเข้าวัด

ต้องทุกข์ก่อนหรือถึงอยากจะเข้าวัด

 

คำถาม : จะทำอย่างไรกับคนที่มีความทุกข์ก่อนถึงอยากจะวัด แต่เวลามีความสุขไม่อยากมาคะ

 

          พระอาจารย์ : ไม่เป็นไรคุณโยม เพราะคนเรามีความทุกข์  ทุกข์น้อยทุกข์มากมาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้นแหละ เพราะฉะนั้นถึงคราวมีความทุกข์แล้วคิดถึงวัดก็ยังดีขอให้มาเถอะแล้วเมื่อมาปฏิบัติธรรมเราก็มาเป็นกัลยาณิตรให้อำนวยความสะดวกจนกระทั้งเกิดความคุ้นเคย เมื่อคุ้นเคยแล้วพบว่าการมาวัดได้สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วมีความสุขเขาก็จะเริ่มอยากจะมาวัดเพิ่มขึ้น แม้ในยามมีความสุขความทุกข์นั้นหายไปแล้วก็ตาม ถือว่าการอยากมาวัดเมื่อเวลามีความทุกข์ มันเป็นภาวะที่ว่ามาเพื่อจะหาทางให้พ้นจากความทุกข์นั้น มันเป็นขั้นต้นแต่ว่าเมื่อเวลาที่ไม่มีความทุกข์เฉพาะหน้าแล้วก็ยังอยากมาวัดนั้นคืออยากมาเพราะว่าการรู้ประโยชน์ของการมาวัด มาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากขึ้นว่าส่งผลข้ามภพข้ามชาติก็เป็นขั้นสูงขึ้นไปถือว่าขยับเป็นขั้น ๆ ไป เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011934320131938 Mins