ขจัดความขี้เกียจออกจากตัวเราได้อย่างไร

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2561

ขจัดความขี้เกียจออกจากตัวเราได้อย่างไร

       ขอฝากหลักเอาไว้สามข้อ ข้อแรกคือเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดๆ

        ก่อนว่าถ้าเราขยันแล้วจะมีข้อดีอย่างไร เผินๆ เหมือนจะรู้แต่ขอให้เขียนให้ชัดเจนเลย อย่าคิดเฉยๆ เขียนเลย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะขี้เกียจไม่ได้แล้ว เอาจริงแล้ว ขยันแล้ว ข้อที่สองคืออยู่ใกล้คนขยัน ถ้าไปเข้ากลุ่มคนขี้เกียจ เช่น

          ถ้าเป็นนักรียนอยู่แล้วไปเข้ากลุ่มเด็กแว้นเด็กติดยาเดี๋ยวเราก็เป็นตามเขา ถ้าเราไปเข้ากลุ่มเด็กเรียนเดี๋ยวเราก็มีแนวโน้มจะขยันตามเขาเหมือนกัน แล้วข้อที่สามคือใช้พลังหมู่มาเสริมพลังเดี่ยว เราสังเกตไหมเอ่ยว่าถ้าให้เรานั่งดูหนังสือเอง ไม่เข้าโรงเรียน

        ให้อ่านหนังสือดูหนังสือวันหนึ่งสักเจ็ดชั่วโมงเราทำไหวไหม จะมีน้อยคนทำได้ แต่พอไปโรงเรียน เช้ามาแปดโมงเข้าเรียนแล้วก็เรียนไปทีละชั่วโมงๆ เด็กที่ไหนๆ ส่วนใหญ่ก็ทำกันได้ เพื่อนๆ ใครเขาก็เรียนกัน มันมีพลังหมู่มาเสริมพลังเดี่ยว แล้วจัดเวลาของเราแต่ละวันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งเวลาให้ดี ตั้งใจช่วงแรกๆ เอาสักเจ็ดวันผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.096912598609924 Mins