อานิสงส์การถวายความรู้พระเณร

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน อานิสงส์การถวายความรู้พระเณร

อานิสงส์การถวายความรู้พระเณร

 

คำถาม : การทำหน้าที่เป็นโยมอาจารย์ถวายความรู้พระภิกษุสามเณรในวัด จะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้าง

 

          พระอาจารย์ : อานิสงส์คือจะเป็นปัญญาบารมีของเรา เกิดไปภพชาติต่อๆไปจะเป็นคนเฉลียวฉลาด จะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยส่งเสริม สนับสนุน อุปถัมภ์ ค้ำชู และการช่วยทำสื่อสิ่งพิมพ์เป็นบุญในส่วนไวยาวัจมัยเป็นบุญที่เกิดขึ้นในการขวนขวายในกิจที่ชอบของพระพุทธศาสนา จะทำให้เรามีชื่อเสียงขจรขจายไปกว้างไกลและมีคนมาช่วยเหลือกิจการงานต่างๆมากมาย เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010339021682739 Mins