คำถามที่ครูไม่ตอบ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน คำถามที่ครูไม่ตอบ

คำถามที่ครูไม่ตอบ

 

คำถาม : ทำไมคำถามบางคำถามครูบาอาจารย์ไม่ยอมตอบ เพราะอะไรจึงไม่ตอบ

 

          พระอาจารย์ :  ถ้าเป็นคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่ทรงตอบ อย่างเช่นถามว่าโลกนี้มีที่สิ้นสุดไหม พระองค์ก็ไม่ทรงตอบ เพราะหากว่าตอบไปแล้วคนฟังไม่เชื่อ เขาก็บอกว่าไม่เชื่อ มันยังพิสูจน์ไม่ได้จนกว่าเขาจะลงมือปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเอง พระองค์ตรัสว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอจินไตย เป็นเรื่องไม่ควรคิด เป็นเรื่องที่พ้นวิสัยปุถุชนธรรมดาจะคิดได้ เรื่องที่เป็นพุทธวิสัยต้องอย่างพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ หรือฌานวิสัยคือผู้ที่เข้าถึงฌานสมาบัติแล้วถึงจะรู้ได้ ท่านไม่ตอบ ท่านอุปมาว่า เหมือนคนถูกลูกศรอาบยาพิษยิงมาต้องตัวทิ้งช้าไปจะตายอยู่แล้ว ควรจะรีบรักษาดีกว่าจะบอกว่าพิษนี้ยี่ห้ออะไร ซื้อมาจากร้านไหน ผสมสูตรขนานไหนต้องบอกมาก่อน ไปสืบมาให้ได้ก่อนถึงะยอมให้รักษา ถ้าเป็นแบบนี้ก็ตายเปล่า ควรจะรีบลงมือรักษาให้หายแข็งแรง แล้วจะไปสืบเสาะหายังไงค่อยว่ากัน มนุษย์ทั่วไปที่ถูกกิเลสเปรียบเสมือนลูกศรยาพิษเสียบอยู่ที่ขั้วหฤทัย ควรจะรีบรักษากิเลสให้หมดไปจากใจเสียก่อน ถึงตอนนั้นก็จะรู้ในคำถามที่ปุถุชนทั่วไปไม่รู้เหล่านี้ด้วยตัวของตัวเอง

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010751843452454 Mins