๘๕ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2561

จะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย
เป็นบริกรรมนิมิตก็ได้
ขายทุเรียนก็นึกทุเรียน
ขายเงาะ ขายมังคุด
ขายลองกอง มะกรูด มะนาว
มะพร้าว ส้มโอ เราก็นึกถึงสิ่งนั้น
ขายปาท่องโก๋ก็นึกปาท่องโก๋ก็ได้

 


 

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013898332913717 Mins