พิธีมอบพระของขวัญเเละใบประกาศเกียรติคุณเเด่คณะสงฆ์พระธรรมยาตราฯโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่๖

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0064228494962056 Mins