สวดธรรมจักรกลั่นใจ ปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง “เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์” ณ มหารัตนวิหารคด

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0012606501579285 Mins