พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๔ 

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0024009148279826 Mins