พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๔ 

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2561

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
ทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๔