กิจวัตรกิจกรรม เพื่อการฝึกฝนตนเอง ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2561

กิจวัตรกิจกรรม เพื่อการฝึกฝนตนเอง
ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561