กิจวัตรกิจกรรม เพื่อการฝึกฝนตนเอง ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.00087178150812785 Mins