สามเณรใจเด็ด ธรรมยาตรากลางสายฝน ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2561

สามเณรใจเด็ด
ธรรมยาตรากลางสายฝน
ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561