๑๗๗ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2561

ให้สละอารมณ์อกุศลที่เป็นมลทินของใจ
ที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์
ที่ทำให้ใจเราไม่ผาสุก
สละอารมณ์เหล่านี้ไม่เสียสตางค์
สละเพื่อตัวเราเอง
ทำให้เราสบายใจก่อนคนอื่น
สละได้เร็ว...ก็สบายใจเร็ว
สละได้ช้า...ก็สบายใจช้า

 


 

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003070334593455 Mins