พลังความคิด

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2561

พลังความคิด

พลังความคิด

          ความคิดในใจเราสำคัญมาก ส่งผลต่อทุกเรื่องตั้งแต่สุขภาพ ไปจนถึงเป็นพลังนำตัวเราไปทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีได้ ขึ้นอยู่กับว่าความคิดนั้นเป็นความคิดในทางที่ดีหรือในทางร้าย

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนตัณหาผู้เป็นเจ้าเรือน เรารู้แล้วว่าเจ้าเกิดจากอะไร แล้วพระพุทธองค์ก็สรุปว่า เกิดจากความคิดนี่เอง ขนาดตัณหาซึ่งเป็นต้นเหคุแห่งทุกข์ทั้งปวง  พระองค์ยังทรงบอกว่า เกิดมาจากความคิด คนเราที่ชอบหรือไม่ชอบจะรู้สึกอย่างไรกับใคร ก็เริ่มจากความคิดปรุงแต่ง คิดเรื่องนั้นบ่อยๆ จินตนาการไป ความผูกพันก็จะเกิดมากขึ้น ๆ เสน่หา คือ ยางเหนียวก็เกิด  ก็เริ่มจากความคิดทั้งนั้น
           
          เมื่อรู้อย่างนี้ เราจึงต้องรู้จักใช้ความคิดไปในทางที่ถูกต้อง ดังปัจจุบันใช้คำว่า คิดเชิงบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดในแง่ดี อย่ามองโลกในแง่ร้าย เห็นอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งตีโพยตีพาย แต่ให้คิดในทางที่ดีไว้ก่อน ต่อให้ปัญหาท่วมฟ้า ค่อยๆ แก้ไปทีละเปลาะ ๆ เดี๋ยวก็แก้ได้ ยอดเขาเอเวอร์เรสสูงเท่าสูง ย่ำไปทีละก้าว ๆ สุดท้ายก็ขึ้นถึงยอดเขาได้ เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเชื่อว่าทำได้ แล้วค่อย ๆ ทำไป สุดท้ายก็สำเร็จได้จริง ๆ
           
          ใครที่มีสุขภาพไม่ดี เจ็บออดๆ แอดๆ ให้เริ่มสำรวจที่ใจของเราเองก่อนเลย ให้เชื่อมั่นว่าเราอยู่ได้ เราสู้ได้ ที่ป่วยหนักก็จะเบา ที่เบาก็จะหาย เราจะดีขึ้นแน่นอน ถ้าหากเราสามารถควบคุมความคิดของเราไปในทางที่ดี ไปในทางที่สร้างสรรค์ได้ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ ต้องฝึกให้ใจสงบเป็นสมาธิตั้งมั่น เมื่อใจสงบความคิดดีๆ จะเกิดขึ้นมา เราจะดีขึ้น ๆ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012104284763336 Mins