ทำทานกับเจริญภาวนา อย่างไหนบุญมากกว่ากัน

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2561

ทำทานกับเจริญภาวนา อย่างไหนบุญมากกว่ากัน

ทำทานกับเจริญภาวนา อย่างไหนบุญมากกว่ากัน

      คำถาม : ดิฉันอยากทราบว่า การเจริญภาวนากับการทำทาน สิ่งไหนได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะ?

      พระอาจารย์ : คุณโยม ได้บุญทั้งคู่ แต่ถ้าเปรียบแล้วการเจริญภาวนาได้บุญมากกว่า เพราะว่าทำให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน ถ้าเราให้ทานอย่างเดียวยังไม่สามารถหมดกิเลสเข้านิพพานได้ แค่ว่าให้กิเลสเบาบางลง แต่การเจริญภาวนา บุญที่เกิดขึ้นเป็นการมุ่งสู่หนทางพระนิพพานโดยตรง เพียงแต่ว่าบุญแต่ละอย่างก็มีอานุภาพหลากหลายกันไป เช่น บุญจากการให้ทาน ผลโดยตรงคือทำให้เกิดมาแล้วมีโภคทรัพย์สมบัติมาก บุญจากการรักษาศีล ผลคือทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัย ส่วนบุญจากการทำสมาธิภาวนาจะทำให้ฉลาด ถ้าเราอยากฉลาดต้องนั่งสมาธิ ต้องการรวยด้วยก็ต้องให้ทานด้วย แต่ถ้าหากนั่งสมาธิแต่ไม่ให้ทานก็ฉลาดแต่ไม่รวย ก็ไปเป็นผู้บริหารรับจ้าง ไปเป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่รวย ไม่ได้เป็นเศรษฐี เราต้องการแบบใดก็ทำอย่างนั้น ถ้าให้ดีก็ทำให้ครบ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ก็จะดีที่สุดเลย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016877102851868 Mins