ธุดงค์ธรรมยาตรา บำรุงศาสนสถาน วันที่ 25 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ที่ วัดท่าหลวงพล ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2561

ธุดงค์ธรรมยาตรา บำรุงศาสนสถาน วันที่ 25 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ที่ วัดท่าหลวงพล ตำบลท่าชุมพล

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี