เกิดอะไรในคืนวันเพ็ญ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2561

เกิดอะไรในคืนวันเพ็ญ

เกิดอะไรในคืนวันเพ็ญ

       คำถาม : เกิดอะไรขึ้นที่โลกมนุษย์ นรก สวรรค์ ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง

        พระอาจารย์ : ในคืนวันเพ็ญเป็นวันพระใหญ่ที่พระท่านลงอุโบสถกัน สวดพระปาฏิโมกข์กัน จะเป็นวันที่กระแสบุญมากเป็นพิเศษ บนสวรรค์อย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหล่าเทวดาก็จะมาประชุมกันที่สุธรรมมาเทวสภา แล้วก็มาบูชาพระจุฬามณีซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนในนรกขุมตื้นอย่างเช่นในยมโลก ทัณฑ์ทรมานที่สัตว์นรกได้รับจะหยุดชั่วคราว แต่เวลาในนรกก็แป๊บเดียว บนโลกหนึ่งวัน แต่ข้างล่างแค่แป๊บเดียวแต่ก็ได้หยุดทัณฑ์ทรมานสักครู่หนึ่ง แต่ถ้าเกิดในนรกขุมลึกอย่างมหานรกไม่หยุด ต่อเนื่องตลอด เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010024031003316 Mins