จะสื่อถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไร

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2561

จะสื่อถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไร

จะสื่อถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไร

       คำถาม : พ่อผมจากผมไปแล้ว ผมคิดถึงท่านมาก อยากเรียนถามว่าเราจะสื่อถึงคนที่ตายไปแล้วอย่างไรบ้างครับ?

       พระอาจารย์ : มี 2 วิธีใหญ่คุณโยม ประการที่หนึ่งคือ เป็นลักษณะขอถึง ได้แก่ ตั้งใจทำบุญ เช่น ถวายภัตตาหารพระ ทำบุญผ้าป่ากฐิน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา หรือสร้างโบสถ์สร้างวิหาร สร้างศาลา ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ แล้วนึกอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน เป็นการส่งบุญให้กับท่าน ขอถึงด้วยการส่งบุญ ประการที่สองคือ เป็นการเข้าถึง หมายถึง เราตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเต็มที่จริงจัง จนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมภายใน ถ้าอย่างนี้แล้วเมื่อบังเกิดญาณทัศนะขึ้น เราจะสามารถไปพบไปเห็นท่านด้วยตัวของเราเอง ไม่ใช่ขอถึง แต่เป็นการเข้าถึง ไปเห็นด้วยตัวของเราเอง จับมือถือแขนได้ และถ้าเกิดว่าท่านพลาดพลั้งไปตกอบายอยู่เราก็สามารถช่วยท่านได้ด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย ของญาณทัศนะที่เราได้ปฏิบัติจนเข้าถึงแล้วนั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027325312296549 Mins