อยากให้รักยั่งยืน

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2561

อยากให้รักยั่งยืน

อยากให้รักยั่งยืน

       คำถาม : มีคนทักว่าเราจะอยู่กันไม่ยืดอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ดีจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรคะ

      พระอาจารย์ : ให้ทำตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ปฏิบัติตาม หลักสมชีวิธรรม คือ 1.ชวนกันเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเสมอกัน 2.ให้มีศีลเสมอกันอย่างน้อยศีล 5 3.ชวนกันให้มีใจเสียสละเท่าเทียมกัน  ไม่ใช่คนหนึ่งใจกว้างชอบให้ทานอีกคนหนึ่งตระหนี่ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นให้มีใจกว้างความเสียสละเสมอกัน 4.ตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้มีปัญญาใกล้เคียงกันคุยกันรู้เรื่อง คนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งก็ฟังเข้าใจรับลูกทำให้ความเห็นเป็นคู่คิด แก้ปัญหาชีวิตดำเนินชีวิตทำธุรกิจการงานไปด้วยกันได้ ศรัทธา ศีล จาคะ คือ ความเสียสละ แล้วก็ปัญญา 4 ข้อ นี้ปรับให้ใกล้เคียงเสมอกันแล้วละก็จะทำให้ความรักยั่งยืน เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037600994110107 Mins