เที่ยวกลางคืนบาปไหม

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2561

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

       คำถาม : การไปเที่ยวดิสโก้เธค เที่ยวกลางคืน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปไหมครับ

       พระอาจารย์ : คุณโยมกรรมมี 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา แล้วก็ทางใจ ก็ต้องถามว่าเวลาเราไปเที่ยวดิสโก้เธค ไปเที่ยวกลางคืน ใจเราคิดเรื่องกุศลไหม หรือคิดเรื่องอกุศลไปคิดเรื่องกามกำเริบหรือเปล่า คิดจะเบียดเบียนกันไปดื่มเหล้าเมายาไหม ถ้าหากเราเองไปแบบไปเซอเวย์ไปสังเกตการณ์จริง ๆ ใจเราคิดแต่เรื่องดี ๆ ไม่มีอกุศลเลย อ้าวรอดมโนกรรม แล้วทางกาย ทางวาจา พูดวาเป็นวจีทุจริตหรือเปล่าไปพูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อไหม พูดคำหยาบหรือเปล่า แล้วทางกายก็ไปดื่มเหล้าไหม มีทะเลาะวิวาทตบตีกันหรือเปล่า หรือว่ามีการไปเบียดเบียนลักขโมยกันไหม มีการไปประพฤติผิดในกามหรือเปล่า เจ้าชู้หรือเปล่า ก็เช็ค กาย วาจา ใจ ถ้ามีแต่กุศลล้วน ๆ ไม่มีอกุศลเลยก็ไม่บาป ถ้าเกิดการไปเที่ยวกลางคืนแล้วเป็นเหตุนำมาซึ่งอกุศลไม่ว่าทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ก็ตามก็บาป เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012880166371663 Mins