๒๑๒ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2561

วาทธรรมประจำวัน

• พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
• พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
• เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา
เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง
• จิตสดใส เมื่อใจสิ้นระแวง
เหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ
• ธรรมกายคือพระในตัวคุณ
ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011615765094757 Mins